บทความทั่วไป

:: ชีวิตบนพื้นฐานของผลที่มาจากเหตุ ::

System

:: ชีวิตบนพื้นฐานของผลที่มาจากเหตุ ::

 

การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของผลที่มาจากเหตุ คือการใช้ชีวิตด้วยความปล่อยวาง

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นผลที่มากจากเหตุที่ตัวเราเองกระทำทั้งสิ้น หากเราอธิบายได้ก็คือเหตุที่มาจากการกระทำในปัจจุบันชาติ 

หากอธิบายไม่ได้ก็มาจากการกระทำในอดีตชาติ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 

ผลที่เกิดหรือจะเกิดขึ้นกับตัวเรานั้น เกิดมาจาก....

เหตุจากกระทำในอดีตชาติรวมกับเหตุจากการกระทำในปัจจุบันชาติ 

ส่งผลออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวเรา

 

การดูดวงนั้นมีจริง ดูได้จริง แต่เพียงแต่ สามารถดูได้แต่ผลที่เกิดจากการกระทำในอดีตชาติเท่านั้น

ดวงคนเราจึงเปลี่ยนทุกวัน เพราะการกระทำในปัจจุบันที่มีผลด้วยนั้น

เปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นรึแย่ลงจากการกระทำของตัวเราเอง

 

มาทำวันนี้ให้ดีที่สุดและรับผลที่เกิดจากตัวเรา....จากเหตุที่มาจากตัวเราเอง

 

อย่าทุกข์กับผลที่เกิดกับตัวคุณ เพราะมันเกิดมาจากตัวคุณเองทั้งนั้น 

ความทุกข์ไม่เคยช่วยอะไร เพราะ เรากำลังทุกข์กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้ว

เพียงคุณปล่อยวาง และเข้าใจ ...... ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไป ตามเหตุจากตัวคุณนั้นเองครับ...

 

 

 

 

บทความจาก : สิ่งๆหนึ่ง

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่