ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการสะพานธรรม บริจาคหนังสือให้กับโรงเรียน ปี 2564

โครงการ "ขอบฟ้าบริจาคหนังสือการ์ตูนธรรมะ"

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมอบหนังสือให้กับโรงเรียน และสถานสงเคราะห์ ดังนี้

ขอขอบคุณ คุณกัลยาณี (แป้ง) ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนแม่สะลาบ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ ท่านมอบให้ในนามสำนักพิมพ์ ATHING BOOK ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรัก ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ เสมอวงษ์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณจุฑามาส มุ่งงาม เพื่อส่งต่อศูนย์เด็กเล็กวัดวิเศษสรรพคุณ ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ เสมอวงษ์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณจุฑามาส มุ่งงาม เพื่อส่งต่อศูนย์เด็กเล็กวัดศรีทรายทอง ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ เสมอวงษ์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณจุฑามาส มุ่งงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวสารกุดเข็ง ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ เสมอวงษ์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณจุฑามาส มุ่งงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้งโคกกลาง ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณต้น จิรวัฒน์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณพรรณี นิติศรวรวุฒิ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนศุกษาสงเคราะห์ แม่ฮ่องสอน ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณยุพิน ลิม ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณพลกฤษ จินะไชย วิทยาลัยเทคนิคน่าน ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ ท่านมอบให้ในนามสำนักพิมพ์ ATHING BOOK ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเสียว ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ น.สพ.วิทยา ทะสุยะ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณกาญจนา วัชรพันธพงศ์ กศน.อำเภอกุสุมาลย์ ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอ้อมขวัญ แซ่อัง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่โรงเรียนพีระยา นาวิน ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณพงศ์สันติ์ ใยเจริญ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณธนกร เดชบุรัมย์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณดวงดาว จิตราพงษ์ ครอบครัวศรีสุวรรณไพศาล และครอบครัวรัตนประพันธ์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเสียว ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณปิยะพงศ์ บุตรรัตน์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ด้วยนะครับ

 

สำนักพิมพ์ดีใจที่ได้สนับสนุนให้ทุกๆ ท่านแบ่งปันสิ่งดีงามเพื่อสังคม

ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ )

ติดต่อสอบถาม

    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบหนังสือให้กับสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาต่างๆ สถานสงเคราะห์ เรือนจำ ทัณฑสถาน หรือบุคคลทั่วไป

ติดต่อขอเป็น "ผู้รับ" หรือเป็น "ผู้ให้" หนังสือการ์ตูนธรรมะ ได้ที่แอดมินเพจ สงสัยมั้ย?ธรรมะ ได้เลยนะครับ

"ธรรมะสู่การให้ เพื่อปล่อยวาง"

Line.@athingbooks หรือคลิกที่ >> https://lin.ee/fT2Eoaj

Facebook. สงสัยมั้ย?ธรรมะ หรือคลิกที่ >> http://m.me/athingbooks

E-mail. [email protected]

Tel.086-3343166,086-3555007

Website. http://www.athingbook.com

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่