บทความทั่วไป

การเวียนวายที่ไม่รู้จบ...

System

 

:: การเวียนวายที่ไม่รู้จบ...  ::

บทความโดย : สิ่งๆหนึ่ง

 

 

หากชีวิตคนเราเกิดขึ้นมาเพียงเพื่อ...

เรียนหนังสือ...

    หางานที่ดีทำ...

                  แต่งงานมีครอบครัว...

                           มีลูกเอาไว้สืบทอดมรดก...

                              สร้างมรดก เอาไว้ให้ลูก...

                                   เจ็บป่วยและเริ่มแก่ตัวลง

                            แล้วก็ตาย...

      นั้นเท่ากับว่า เราจะเป็นเพียงแค่ ดวงจิตดวงหนึ่ง ที่เวียนวายใน วัฎฎะสงสาร อย่างไม่มีจุดจบ

ต้อง ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย เวียนวาย ซ้ำไป ซ้ำมา อยู่ในวังวนแห่ง กิเลส ด้วยความไม่รู้

 

แต่หากคนเรา ขัดเกลากิเลส ใช้ชีวิตด้วยสติรู้ทันความเป็นไป 

ดวงจิตย่อมถูกขัดเกลาจนหยุด วิบาก ความซ้ำซาก น่าเบื่อหน่าย ของวัฎฎะสงสาร ไปได้

 

อย่าหลงไปกับโลก ด้วยกิเลสในตัวคุณ...

เมื่อใดที่ เราเข้าใจธรรมชาติของความเป็นไป เราย่อมเข้าใจธรรมชาติของดวงจิต

และใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ ผลทีี่มาจากเหตุของตัวคุณเอง...

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่