บทความทั่วไป

การกระทำ ความสุข และตัวเรา

System

:: การกระทำ ความสุข และตัวเรา ::

บทความโดย : สิ่งๆหนึ่ง

 

 

ความสุขและความสงบทางใจของคนเรา

อยู่ที่การกระทำสิ่งที่เราเห็นว่า ถูกต้องและเหมาะสม ไม่เบียดเบียนใคร

มิใช่อยู่ที่ผู้อื่นเค้าพูดหรือเค้ากระทำ ต่อตัวเรา.....

 

เมื่อ ความสุขเกิดจากใจของคนเรา

                              ความทุกข์ก็เช่นกัน ย่อมเกิดจากใจของคนเรา

               และ เราก็เป็นคนเลือกเองให้ตัวเราทุกข์หรือสุข

       

   สุดท้ายแล้ว ศัตรู หรือมิตรที่แท้จริงก็คือตัวเราเอง...

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่