บทความทั่วไป

จงเตือนตนด้วยตนเอง...

System

::  อตฺตนา โจทยตฺตานํ  ::

จงเตือนตนด้วยตนเอง

 

     จงเตือนตน  ของตน  ให้พ้นผิด

   ตนเตือนจิต  ตนได้  ใครจะเหมือน

 ตนเตือนตน  ไม่ได้  ใครจะเตือน

        อย่าแชเชือน  จงเตือนตน  ให้พ้นภัย...

 

 

 

 

หากเราตั้งสติ ให้อยู่กับตัวเราตลอด เราจะ รู้ทันและเตือนในสิ่งที่เรากำลังคิด  กำลังทำ หรือกำลังพูด 

ว่าสิ่งเหล่านั้น ทำลงไปด้วยความอยาก ความหลง ความโกรธ หรือ ทำไปด้วยสติความเป็นปกติในตัวเรา

จงอย่าอย่าทำอะไร ไปเพียงเพราะ รู้สึกจากอารมณ์และความรู้สึก 

เพราะสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดมาจากกิเลส ทิฐิในตัวเรามิใช่เกิดจาก ความเป็นปกติของเราแต่อย่างใด

เมื่อรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ก็จงเตือนตนให้พ้นภัยจากกิเลสในตัวของเรากันเทอญ

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่