บทความทั่วไป

:: จงสนใจแต่จิตของตนเท่านั้นพอ ::

กะว่าก๋า

 

 

:: จงสนใจแต่จิตของตนเท่านั้นพอ ::
ภาพและคำ : กะว่าก๋า


จงตั้งมั่น
และรู้ตัว

รู้ตัว
อยู่ตลอดเวลา

หยุดสนใจ
สิ่งต่างๆรอบตัวชั่วขณะ

เธอไม่จำเป็นต้องรู้ทุกสิ่ง
เพื่อเป็นผู้รู้ทุกอย่าง
เพราะการคิดแบบนี้
เธอจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรอย่างแท้จริงเลย


จงสนใจแต่จิตของเธอเท่านั้น
ดูและรู้ทัน
รู้ทันสิ่งที่เธอคิด
แต่อย่าไปบังคับให้มันหยุดรับรู้

ตาต้องดู หูต้องฟัง จมูกต้องรับกลิ่น
ลิ้นต้องรับรส ผิวต้องรับรู้การสัมผัส
และเมื่อรับ ก็ต้องรู้
อย่าไปห้ามการรู้
แต่ให้รู้ทันสิ่งที่เธอรู้

ไม่ว่าตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น
ลิ้นรับรส ผิวรับสัมผัส และทุกๆความคิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

มันมาแล้วมันก็ไปใช่ไหม ?

ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเธออย่างแท้จริง
ไม่มีความรู้สึกใดใดเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลง

มันเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนั้นเอง
ไม่ว่าเธอจะพอใจหรือไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงของมันก็ตาม


จงสนใจแต่จิตของเธอเท่านั้น
เธอต้องรู้ตัว...รู้ตัวทุกขณะ
ต้อง “รู้ตัว”.
 

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่