บทความทั่วไป

:: ชมพูคู่ใจ ::

กะว่าก๋า

 

:: ชมพูคู่ใจ ::


เขียนคำ : ลุงแว่น
ภาพ : กะว่าก๋า
พวงชมพู ดูชวนเชิญ เพลินชมช่อ
งามละออ ล้อแดดแรง วันแล้งฝน
ชมพูพราว ดังดาวแต้ม แซมสกล
ระย้ายล โยนระยับ ประทับใจพวงชดช้อย ร้อยลู่ ชมพูพร่าง
กิ่งบอบบาง ค้างยอด ทอดคว้าไขว่
ฝันที่ยัง หวังที่วาด มาดมุ่งไป
แม้สูงไกล ใจชมพู ชูยอดตามพวงชมพู ดูเช่น เป็นเชิงชี้
ปรัศนี ปริศนา ที่ท้าถาม
กล้าฝันไกล ใจต้องเข้ม เต็มนิยาม
สูงอย่าขาม หยามอย่าย่อ ท้ออย่ามีให้ความฝัน พราวเพริด บรรเจิดจ้า
ให้ความกล้า จงประจักษ์ เสริมศักดิ์ศรี
ให้หนักแน่น ทุกก้าวย่าง ทางชีวี
ให้วิถี แห่งชมพู เด่นคู่ใจ. 

 

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่