บทความทั่วไป

:: น้ำหยดหนึ่ง ::

กะว่าก๋า

 

 

:: น้ำหยดหนึ่ง ::
เขียนคำ : ลุงแว่น
ภาพ : กะว่าก๋า
น้ำหยดหนึ่ง เริ่มหยด รดผาหิน

แรกหยดริน ล้านหยดเรียง เพียงค่อยค่อย

ไม่เร่งร้อน ไม่พรั่งพรู รู้รอคอย

หยดน้อยน้อย หยดซ้ำซ้ำ ย้ำที่เดิม

หินที่แข็ง แกร่งก้อน ยังกร่อนสึก

แยกผนึก ลึกลาย ขยายเพิ่ม

เกิดเป็นแอ่ง แหล่งน้ำ ที่ตามเติม

น้ำหยดเริ่ม เป็นหยดแรก ยังแปลกใจ


คิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ในโลกหล้า

ต้องหาญกล้า มุมุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว

แปรคำเหยียด เสียดแทง เป็นแรงใจ

กล้ามองไกล กล้าคิดนำ ทำ-อดทน


อัศจรรย์ แห่งความกล้า สูงค่าล้ำ

โลกจดจำ สำแดง เมื่อแจ้งผล

น้ำหยดแรก แห่งมหา ชลาชล

คือน้ำใจ เข้มข้น คนกล้านำ.

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่