บทความทั่วไป

:: ครูของเราชื่อความทุกข์ ::

กะว่าก๋า:: ครูของเราชื่อความทุกข์ ::
ภาพและคำ : กะว่าก๋าครูของเราชื่อความทุกข์
ครูปลุกให้เราตื่นรู้
ไม่พูด ไม่สอน แต่ทำให้ดู
ให้เราอยู่กับทุกข์หนักทับถมใจ
ให้บทเรียนก่อนแล้วค่อยให้ประสบการณ์
ให้ความร้าวรานเพื่อให้เราหยุดคิด
ให้ความโศกเศร้าเพื่อเตือนสะกิด
ให้พิษร้ายแรงจนเราระทมขมใจ
ถ้าเราได้คิด และได้รู้
เราจะอยู่กับครูอย่างเข้าใจ
จะรู้ว่าทั้งสุขและทุกข์ล้วนคลี่คลาย
สลายไปไม่มีสิ่งใดที่คงทน
อยู่กับรู้แต่มิยึดหมายในรู้
แค่ดู รู้ทัน อย่ามั่นหมาย
ที่สุดแล้วทั้งสุขทุกข์ต้องปล่อยไป
ถ้าปล่อยได้ห่างไกลทุกข์ในทันที
ครูของเราชื่อความทุกข์
ครูปลุกเราให้ตื่นรู้
ไม่พูด ไม่สอน ทำให้ดู
อยู่ให้เห็น เป็นเช่นนี้ เท่านั้นเอง

 

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่