บทความทั่วไป

:: ศรัทธาประดิษฐ์ – ประดิษฐ์ศรัทธา ? ::

กะว่าก๋า

:: ศรัทธาประดิษฐ์ – ประดิษฐ์ศรัทธา ? ::
ภาพและคำ : กะว่าก๋าประดิษฐ์ประดอยศรัทธา
ประดับประดาอภินิหาร
เสริมสร้างมูลค่าบูรพาจารย์
ท่านได้ช่วยปราบมารจนคนแซ่ซ้อง ?
ฉุดดึงคนขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้า
ทำลายขุมนรกขื่อคากั้นคอก
ศิษย์เอ๋ย..ช่วยกันตะโกนก้องบอก
อย่าได้กลับกลอกเฉไฉทิศทางบุญ ?
ทำบุญ ทำบุญกันเถิดหนา
หากอยากปรารถนาสวรรค์ชั้นฟ้า
หมดตัวก็แค่ชาตินี้ในโลกา
ชาติหน้าเกิดมาพร้อมทรัพย์สมบัติเพิ่มพูน ?
จงน้อมรับปรับความเชื่อ
จงยึดมั่นในแนวทางสรรเสริญ
พุทธัง ธัมมัง สังฆังจิตจำเริญ
ขอเชิญเพลิดเพลินเจริญธรรม ?
อยากได้ธรรมต้องลงทุน
อยากได้บุญหนุนนำส่ง
บ้างวางได้..บ้างปลดปลง
บ้างยังคงออกค้นหา ?
มิรู้หรือศรัทธาที่แท้อยู่ในตน
สิ่งนี้ขึ้นตรงต่อเหตุผล
ใช่ต้องร้องขอรอการบันดาลดล
จึงสำเร็จสุปัตติผลในชาตินี้
มีทางที่ลัดตรงสู่จิต
คือการหยั่งรู้ความคิดจิตผ่องใส
รู้รับ รู้ปล่อย รู้วางไป
รู้ว่าเรานั้นไม่รู้อีกมากนัก
ไม่มีใครให้เธอได้ในสิ่งที่เธอควรรู้
มีแต่ต้องเฝ้าดู “จิต” อย่างตื่นรู้
ใช้ความทุกข์ทั้งปวงเพื่อเป็นครู
ให้รู้ การตั้งอยู่ การดับไปของอารมณ์
ดังนี้แล้วใยต้องเสียเวลาวอนไหว้
ทุกสิ่งที่ร้องขอมีอยู่แล้วในตัวตน
พุทธะมีอยู่แล้วทุกแห่งหน
จะรอการบันดาลดลจากสิ่งใดไปทำไม ?
กราบพระจงกราบให้ถึงธรรม
กราบเพื่อน้อมนำระลึกรู้
กราบเพื่อเตือนตนให้มุ่งสู่
การดับรู้อันสูงสุดแห่งนิพพาน 

 

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่